spacer
spacer search
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
SADARBĪBA   RADOŠUMS   KVALITĀTE
Under construction...

main.jpg
Sākums
Ziņu arhīvs
Galerija
Vēsture
Programmas
Uzņemšana
Atklātās olimpiādes
Sasniegumi
Statistika
Skolotāji
Metodiskais centrs
Dalība projektos
Mācību materiāli
Metodiskie materiāli
Mūs sveic
Kontakti
Autorizētā ieeja

Aizmirsāt paroli?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
SākumsDrīzumā...

salidojumsAtmiņas ir – atvēršanās tikšanai uz priekšu, glāstam, priekam, sarunai un dziesmai,
Cik stipras atmiņas, tik stipra saredzēšanās,
Cik tās dziļas, tik ir asa paredzēšana.
                                                           / O. Vācietis/

Rēzeknes Valsts ģimnāzijā aicina savus absolventus
uz  salidojumu
2015.gada 7.februārī plkst.18.00.

Telefoni uzziņām: 64623758, 64623720.

 

05.02.2015. plkst. 10.00 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā
notiek

Rēzeknes pilsētas un novada atklātā krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde
8.-9.klasēm 

Olimpiādes norises kārtība

 

OLIMPIĀDES TĒMA: Krievija: kultūra, valoda.

Olimpiāde veltīta Jurija Tiņanova 120 gadu jubilejai un Mihaila Ļermontova 200 gadu jubilejai.

MĒRĶI UN UZDEVUMI:

1. Rosināt un aktivizēt izglītojamo interesi par krievu valodu kā svešvalodu.

2. Attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

3. Pilnveidot saskarsmes kultūru.

4. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes krievu valodā.

5. Aktualizēt zināšanas par mūsu novadnieku Juriju Tiņanovu un krievu literatūras klasiķi Mihailu Ļermontovu.

 

OLIMPIĀDI ORGANIZĒ:

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Janīna Miņina, 11.m klases skolniece Marija Žuravļova (ZPD ietvaros) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

 

OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI:

Piedalās Rēzeknes pilsētas un novada vispārizglītojošo skolu 8. – 9.klašu skolēni.
Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt 4 skolēni no katras klašu paralēles (pa 2 skolēni no A grupas un pa 2 skolēni no B grupas). A grupa-skolēns apgūst krievu valodu kā svešvalodu no pamatskolas un kura ģimenē nerunā krieviski. B grupa- skolēns ir mācījies mazākumtautību skolā vai arī ģimenes sarunvaloda ir krievu valoda.

 

VIETA UN NORISE:

Olimpiāde notiks:                 05.02.2015.

                                          Rēzeknes Valsts ģimnāzijā

                                          Kaļķu iela 12

                                          Rēzeknē, LV 4600

Olimpiādes sākums: plkst. 10:00.

Reģistrācija: no plkst.9:30.

Olimpiādes darba ilgums: 120 minūtes.

 

OLIMPIĀDES SATURS:
integrēts kultoroloģisks rakstveida uzdevums, kurā iekļauts: darbs ar tekstu, atbildes uz jautājumiem, pareizrakstības iemaņas, frazeoloģismi, parunas, sakāmvārdi, zināšanas par ievērojamām vēsturiskām personām Juriju Tiņanovu un Mihailu Ļermontovu, radošs uzdevums.

 

OLIMPIĀDES VĒRTĒŠANA:

Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē, mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs, ZPD autors Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Marija Žuravļova. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.

Žūrijas komisija sāks darbu labošanu plkst. 12:30 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā.

Apbalvojumus (1., 2., un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni. Katras klases darbi tiek vērtēti atsevišķi atbilstoši norādītajai A vai B grupai.

 

PIETEIKUMĀ JĀNORĀDA:
olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds, klase, A vai B grupa, skolotājs, kurš gatavoja skolēnus, un skolotāja vārds, uzvārds, kas piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Iesniegt līdz 2015.gada 12. janvārim Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskajam centram uz e – pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai pa faksu 64622203 .

 

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas)skolotāju metodiskās apvienības vadītāja                                                                                   J. Miņina, tel.29968514

  

  

 

Sveicam
Autors administrators   
piektdiena, 30 janvāris 2015Sveicam 11.v klases skolnieci skolnieci Kristiānu Anniju Deksni ar iegūto 1.vietu,
12.v klases skolnieci Solvietu Čerņavsku ar iegūto 1.vietu,
12.v klases skolnieci Aivu Streļču ar iegūto 2.vietu,
12.v klases skolnieci Aiju Pentjušu ar iegūto 2.vietu,
12.v klases skolnieci Samantu Mariju Misiņu ar iegūto 3.vietu
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē
11.-12.klašu skolēniem.
Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājām
Ritai Širinai un Irēnai Prikulei.
Sveicam 12.v klases skolnieci Aivu Streļču ar iegūto 1.vietu,
12.v klases skolnieci Lāsmu Katkovsku ar iegūto 3.vietu
Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē
12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.
Sveicam 1.vietas ieguvējas "Lāses kauss 2015" izcīņas sacensībās
skolu komandām volejbolā  12.v klases skolnieces
Margaritu Skabu, Kristiānu Zvērbuli, Ligitu Tumāni, Kristībi Bruzguli,
12.m klases skolnieces Svetlanu Paškovu un Agati Viļumu,
11.v klases skolnieci Ilutu Upenieci.

Pateicamies skolotājai Gunitai Ozoliņai par ieguldīto darbu.

 
Sveicam
Autors administrators   
otrdiena, 20 janvāris 2015Sveicam 12.v klases skolnieci Aivu Streļču ar iegūto 1.vietu;
12.v klases skolnieci Lāsmu Katkovsku ar iegūto 3.vietu:
 Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Ārijai Melnei par ieguldīto
darbu skolēnu panākumu veicināšanā.

 
Pieredzes apmaiņas seminārs dabas zinībās
Autors administrators   
ceturtdiena, 15 janvāris 2015

 

 

8.30 - 9.00

 

2015.gada 28.janvārī

 

Reģistrēšanās. Rīta kafija

9.00 – 9.10

Semināra atklāšana

9.10 – 9.25 

Aktualitātes (Vita Ulbicāne, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, Rēzeknes pilsētas bioloģijas MA vadītāja)

9. 25 – 10.00

Labās prakses piemēri (Dr. biol. Rasma Tretjakova, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja) Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā un vides zinātnē

10.00 – 10.15

Ieskaites darba rakstīšana pāros (Mg. chem. Harijs Misjuns, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolotājs) 

10.15 – 11.15

Darbs grupās (ķīmija, bioloģija, fizika), diskusijas

11.15 – 11.45

Pusdienas

11.45 – 12.00

Ierašanās Rēzeknes Augstskolā

12.00 – 13.00

Jaunāko IKT izmantošana mācību procesā (Mg.sc.comp. Imants Zarembo, RA lektors)

13.00 – 14.00

Iepazīšanās ar Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultāti, laboratorijām (Mg.chem.Ērika Teirumnieka, RA IF dekāne)

14.00 – 15.00

Ievads darbā ar multifizikālo procesu modelēšanas programmu Comsol (RA asoc. prof., Dr.sc.ing. Andris Martinovs)

 

Mikrobioloģisko izmeklējumu iespējas (RA doc., Dr.biol. Rasma Tretjakova)

 
Konference "Radošums un skolēnu motivācija mācību procesā" Jelgavā
Autors Anita Deksne   
ceturtdiena, 15 janvāris 2015

10.janvārī, Jelgavas Valsts ģimnāzijā tika rīkota kārtējā reģionālā konference "Rradošums un skolēnu motivācija mācību procesā", kurā kā klausītāji un radošo darbnīcu vadītāji piedalījās arī skolotāji no Rēzeknes Valsts ģimnāzijas.
Konferencei bija pieteikušies 85 dalībnieki. Konferences laikā pedagogiem bija iespēja klausīties Tatjanas Koķes (RSU mācību prorektore,Dr. paed.) un Karine Oganisjanas (LU vadošā pētniece,Dr. paed.) ievadlekcijas par starpdisciplinaritāti, mācīšanās motivāciju un aktuālajiem pedagoģiskajiem izaicinājumiem, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās. Par radošumu un spontanitāti kā atslēgu uz skolēnu sirdīm stāstīja psiholoģe un drāmas terapeite Eva Medne, par skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanu runāja LU DZM IC speciālists Uldis Dzērve, bet ar IKT pielietojumu mācību stundās iepazīstināja DVĢ angļu valodas skolotāja Tatjana Savicka.

 
Sveicam
Autors administrators   
ceturtdiena, 15 janvāris 2015Sveicam 11.v klases skolnieci Agitu Rešņu
ar iegūto 3.vietu
Tatjanas dienai
veltītajā valsts konkursā.


Pateicamies par ieguldīto darbu skolotājai Janīnai Miņinai

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 17 no 423
     
 Designed by Ruslans Habibulins
© 2015 Rēzeknes Valsts ģimnāzija
spacer