spacer
spacer search
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
SADARBĪBA   RADOŠUMS   KVALITĀTE
Under construction...

main.jpg
Sākums
Ziņu arhīvs
Galerija
Vēsture
Programmas
Uzņemšana
Atklātās olimpiādes
Sasniegumi
Statistika
Skolotāji
Metodiskais centrs
Dalība projektos
Mācību materiāli
Metodiskie materiāli
Mūs sveic
Kontakti
Autorizētā ieeja

Aizmirsāt paroli?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
SākumsJauniešu iniciatīva
Autors administrators   
otrdiena, 19 maijs 2015

2015.gada Jaunatnes iniciatīvu projekta ietvaros

RĒZEKNES PILSĒTAS SKOLU JAUNIEŠIEM

INICIATĪVA „SOLIS PRETIM SAULEI” 

Mērķi:

-        Veicināt skolēnus aktīvi iesaistīties pilsētā rīkotajās aktivitātēs.

-        Atklāt jauniešiem interesantas, aizraujošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 Uzdevumi:

1.     Pilnveidot jauniešu sadarbības, organizēšanas, sociālās, komunikācijas, atbildības, radošuma, līderības  prasmes,  piedaloties iniciatīvas aktivitātēs.

2.     Interesantā veidā izvērtēt 2014./2015. mācību gada veikumu  un izvirzīt jaunus mērķus nākamajam mācību gadam.

3.     Izvērtēt skolēnu veidotās videofilma „Skola un jaunietis manā skatījumā” un izvirzīt pretendentu galvenajai balvai.

4.     Apzināt un apkopot dalībnieku idejas jauniešu aktīvai līdzdarbībai skolas dzīves organizēšanā.

 Vieta un laiks: Rēzeknes Valsts ģimnāzija, 27.05.2015. plkst.11:00

 Pieteikšanās: līdz 25.05.2015.uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

No izglītības iestādes var pieteikt jauniešu komandu (10.-12.kl.) līdz 18 jauniešiem. Var pieteikties jebkurš skolēns, kas ir ieinteresēts iniciatīvas saturā un ir gatavs ņemt aktīvu līdzdalību visās iniciatīvas laikā notiekošajās aktivitātēs.

 Mājas darbs:

-   Uzņemt, sagatavot un prezentēt video filmu „Skola un jaunietis manā skatījumā”.

Iespēja/aicinājums:

-   Izvirzīt jaunieti dīdžeju konkursam (katrs jaunietis var pieteikt sevi dīdžeja lomā,
30 - 40 min  laikā atklāt savu programmu).

 Norises gaita:

1.     Neformālās izglītības uzmundrinošās aktivitātes.

2.     Saliedēšanas aktivitātes.

3.     Dalībnieku apmācība līderībā, līderu lomā izglītības iestādē.

4.     Intelektuālās spēles. Stratēģiskā plānošana un atbildība par savu lēmumu pieņemšanu.

5.     Sportiskās aktivitātes.

6.     Mājas darbu prezentācija - video filmu „Skola un jaunietis manā skatījumā” novērtēšana.

 

Iniciatīvas pieteicējs un organizators: Rēzeknes Valsts ģimnāzijas Skolēnu prezidents, iniciatīvas autors un  koordinators  Reinis Deksnis , tel. 26375761.

  Projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

 
2014./2015.m.g. Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolēnu gūtie sasniegumi
Autors administrators   
ceturtdiena, 14 maijs 2015

 Valsts līmenī

    ·    2.vieta (12.klases skolniece Solvita Čerņavska, skolotāja Rita Širina) latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādē;

·         3.vieta (11.m klases skolnieks Emīls Bauga, skolotāja Ināra Ustinova) Latvijas 39.zinātniskajā konferencē.

Latgales novada līmenī

·         1.vieta (11.m klases skolnieks Emīls Bauga, skolotāja Ināra Ustinova; 12.m klases skolnieks Normunds Stanka, skolotāja Maruta Ladusāne) Latgales novada zinātniski pētniecisko darbu konferencē;

·         1.vieta (12.v klases skolniece Solvita Čerņavska, skolotāja Nellija Vilkaste) 5.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē;

·         1.vieta (12.m klases skolnieks Emīls Seidars, skolotāja Rita Širina) Latgales reģiona skatuves runas konkursā;

·         2.vieta (11.m klases skolniece Kristiāna Annija Deksne, skolotāja Inessa Špeļkova) Latgales novada zinātniski pētniecisko darbu konferencē;

·         2.vieta (12.v klases skolniece Aija Pentjuša, skolotāja Nellija Vilkaste) 5.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē;

·         2.vieta (12.m klases skolnieks Armands Počs, skolotājs Harijs Misjuns) Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē;

·         3.vieta (11.m klases skolniece Kintija Katkovska, skolotāja Ārija Melne; 11.m klases skolnieks Dairis Arbidāns, skolotāja Silvija Studena; 11.v klases skolnieks Eduards Armuška, skolotāja Ārija Melne)  Latgales novada zinātniski pētniecisko darbu konferencē;

·         3.vieta (12.v klases skolnieces Samanta Marija Misiņa un Aiga Kalneja, skolotāja Olga Gritāne) Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olimpiādē;

·         Atzinība (12.v klases skolniece Solvita Čerņavska, skolotāja Olga Gritāne) Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olimpiādē;

·         Atzinība (12.m klases skolniece Marika Reinicāne, skolotājs Harijs Misjuns; 10.m klases skolnieks Jevģēnijs Skritņiks, skolotājs Harijs Misjuns) Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē.

Konkursos valsts līmenī

·         3.vieta (11.v klases skolniece Agita Rešņa, skolotāja Janīna Miņina) Tatjanas dienai veltītajā valsts konkursā;

·         Atzinība (11.m klases skolniece Daira Ločmele, skolotāja Irēna Prikule) R. Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkursā;

·         Laureāta diploms (10.v klases skolniece Agate Kūkoja, skolotāja Irēna Prikule) Aspazijas daiļradei veltītajā konkursā.

    Skatēs

·         I pakāpes diploms (tautas deju kolektīvs „Vadži”, vadītāja Rasma Akermane) novadu/pilsētu tautas deju kolektīvu skatē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;

·         II pakāpes diploms (jauktais koris, vadītāja Aija Cīrule - Leiduma) novadu koru kolektīvu skatē, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

     Pilsētas līmenī mācību priekšmetu olimpiādēs gūtas 4 1.vietas, 3 – 2.vietas, 4 -3. vietas, 3 – Atzinības, konkursos 1 1.vieta un 1 3.vieta.

 

 
Iniciatīvu projekts
Autors administrators   
ceturtdiena, 14 maijs 2015

2015.gada Jaunatnes iniciatīvu projekta ietvaros

RĒZEKNES PILSĒTAS SKOLU JAUNIEŠU SKRĒJIENS  „DOD CEĻU UN ATRODI, JA VARI’’

Mērķis:

-   Veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti, līdzdalību vietējās pašvaldības kultūras un sporta dzīvē.

-   Veicināt aktīvā dzīvesveida un sportisko aktivitāšu popularizēšanu jauniešu vidū.

Uzdevumi:

-   Rosināt jauniešus interesēties par savu pilsētu, tās izglītības iestādēm un citiem objektiem.

-   Iepazīstināt jauniešus ar augstākās izglītības iestādēm Rēzeknē.

-   Paplašināt saturīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem.

-   Rosināt jauniešu oriģinalitāti komandas saukļa izveidē un tērpu noformēšanā.

-   Uzlabot prasmes strādāt komandā.

-   Novērtēt un uzzināt labāko Rēzeknes pilsētas jauniešu komandu orientēšanās sacensībās.

Dalībnieku līdzdalības noteikumi:

-   Ievērot savu drošību un ceļu satiksmes noteikumus!

-   Maratona tēma „Dod ceļu un atrodi, ja vari", apakštēma: KARJERA

-   Katra komanda un dalībnieks ierodas atbilstoši laika apstākļiem un sportošanai paredzētā apģērbā

-   Obligātā prasība – uz komandu 1 fotoaparāts vai mobilais telefons, ar kuru var nofotografēt un kas derēs kā lietišķais pierādījums tam, ko darāt!

-   Bildē jābūt vismaz 5 komandas dalībniekiem un noteiktajam objektam (ne tālāk kā 20 m no objekta).

-   Nav pieļaujama dalībnieku nokļūšana no punkta līdz punktiem ar jebkādu braucamu rīku (automašīna, velosipēds u.c.), tādā gadījumā tiks diskvalificēta komanda.

Iniciatīvas norise:

-   Katrai komandai izdomāt savu saukli, atšķirības zīmi, sveicienu (par to tiks piešķirti punkti).

-   Veikt orientēšanas distanci (pēc iedota plāna) un precīzu uzdevumu izpildi ar mazāku laika patēriņu.

 

Dalībnieki: Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu jaunieši 14-25 gadu vecumam. Komandā 7 dalībnieki.

Iniciatīvas norises laiks:  21.05.2015. plkst. 09:00

Iniciatīvas norises vieta: Rēzeknes Valsts ģimnāzija un orientēšanās skrējiens pa Rēzeknes pilsētu.

Vērtēšanas kritēriji:

1.       Komandas kopskats, saistīts ar tēmu.

2.       Sveiciens, atbilstošs tēmai (līdz 2 min).

3.       Uzdevumu izpildes kvalitāte, oriģinalitāte un  atraktivitāte.

4.       Maratons - ātrums un precizitāte.

Vērtēšana:

-   Konkursa dalībniekus vērtēs žūrija,  kura par katru izpildīto uzdevumu piešķirs punktus. Uzvarēs tā izglītības iestādes komanda, kura par visiem  izpildītajiem  uzdevumiem sakrās vislielāko punktu skaitu.

-   Pēc rezultātu apkopošanas katra komanda iegūs kādu veicināšanas  balvas.

Pieteikšanās: Komandu    pieteikumus, norādot izglītības iestādi, skolēnu vārdus, uzvārdus, atbildīgo skolotāju sūtīt uz      

                         e-pastu: Sofija Černova < Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu >  līdz 15.05.2015.

Nāc un piedalies jaunatnes iniciatīvu projektā, orientēšanās skrējienā „Dod ceļu un atrodi, ja vari!” un iegūsi pozitīvas emocijas un zināšanas savas nākotnes karjeras veidošanā!

Iniciatīvas pieteicējs un organizators: Rēzeknes Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes neformālā grupa, koordinatore  Baiba Uzulnīka , tel. 29447595

Projekts tiek īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes pilsētas dome, un organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

 
Talka
Autors administrators   
ceturtdiena, 30 aprīlis 2015

Katru gadu RVĢ skolēni dodas sakopt mūsu apkārtni, un šis gads nebija izņēmums. 24.aprīlī mūsu skolas 10.v klase kopā ar skolotājiem Mariju Viškeri un Jāni Keišu parūpējās par pludmales tīrību, kura atrodas Rēzeknes upes krastos.
Dodoties uz savu gala mērķi ar entuziasma pilnām sirdīm un cerību padarīt mūsu apkārtni sakoptāku, 10.v klase jau no agra rīta raitā solī devās uz nozīmēto vietu.
Priecēja tas, ka atkritumu nebija tik daudz kā bija paredzēts, tomēr tik un tā izdevās savākt vairākus maisus, neskatoties uz to, ka teritorija nebija liela.
Neapšaubāmi, ka pēc paveiktā darba visi izjuta neizsakāmu gandarījumu un prieku.

Agate Kūkoja, Egija Meļko, Arta Volkova 10. v

 
Sveicam
Autors administrators   
pirmdiena, 20 aprīlis 2015Sveicam 1.vietas ieguvēju 12.v klases skolnieci Solvitu Čerņavsku un
2.vietas ieguvēju 12.v klases skolnieci Aiju Pentjušu
5.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē!

Pateicamies par ieguldīto darbu  Nellijai Vilkastei.

Sveicam 2.vietas ieguvēju 12.m klases skolēnu Armandu Poču,
 Atzinības ieguvējus 12.m klases skolnieci Mariku Reinicāni un
10.m klases skolēnu Jevģēniju Skritņiku
 Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē! 
 

Pateicamies skolotājam Harijam Misjunam par ieguldīto darbu

 
<< Sākums < Atgriezties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turpināt > Beigas >>

Rezultāti 1 - 17 no 434
     
 Designed by Ruslans Habibulins
© 2015 Rēzeknes Valsts ģimnāzija
spacer