spacer
spacer search
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
SADARBĪBA   RADOŠUMS   KVALITĀTE
Under construction...

main.jpg
Sākums
Ziņu arhīvs
Galerija
Vēsture
Programmas
Uzņemšana
Atklātās olimpiādes
Sasniegumi
Statistika
Skolotāji
Metodiskais centrs
Dalība projektos
Mācību materiāli
Metodiskie materiāli
Mūs sveic
Kontakti
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
Sākums arrow KontaktiDrīzumā...salidojumsAtmiņas ir – atvēršanās tikšanai uz priekšu, glāstam, priekam, sarunai un dziesmai,
Cik stipras atmiņas, tik stipra saredzēšanās,
Cik tās dziļas, tik ir asa paredzēšana.
                                                           / O. Vācietis/

Rēzeknes Valsts ģimnāzijā aicina savus absolventus
uz  salidojumu
2015.gada 7.februārī plkst.18.00.

Telefoni uzziņām: 64623758, 64623720.

 

05.02.2015. plkst. 10.00 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā
notiek

Rēzeknes pilsētas un novada atklātā krievu valodas kā svešvalodas olimpiāde
8.-9.klasēm 

Olimpiādes norises kārtība

 

OLIMPIĀDES TĒMA: Krievija: kultūra, valoda.

Olimpiāde veltīta Jurija Tiņanova 120 gadu jubilejai un Mihaila Ļermontova 200 gadu jubilejai.

MĒRĶI UN UZDEVUMI:

1. Rosināt un aktivizēt izglītojamo interesi par krievu valodu kā svešvalodu.

2. Attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

3. Pilnveidot saskarsmes kultūru.

4. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes krievu valodā.

5. Aktualizēt zināšanas par mūsu novadnieku Juriju Tiņanovu un krievu literatūras klasiķi Mihailu Ļermontovu.

 

OLIMPIĀDI ORGANIZĒ:

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Janīna Miņina, 11.m klases skolniece Marija Žuravļova (ZPD ietvaros) sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

 

OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI:

Piedalās Rēzeknes pilsētas un novada vispārizglītojošo skolu 8. – 9.klašu skolēni.
Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt 4 skolēni no katras klašu paralēles (pa 2 skolēni no A grupas un pa 2 skolēni no B grupas). A grupa-skolēns apgūst krievu valodu kā svešvalodu no pamatskolas un kura ģimenē nerunā krieviski. B grupa- skolēns ir mācījies mazākumtautību skolā vai arī ģimenes sarunvaloda ir krievu valoda.

 

VIETA UN NORISE:

Olimpiāde notiks:                 05.02.2015.

                                          Rēzeknes Valsts ģimnāzijā

                                          Kaļķu iela 12

                                          Rēzeknē, LV 4600

Olimpiādes sākums: plkst. 10:00.

Reģistrācija: no plkst.9:30.

Olimpiādes darba ilgums: 120 minūtes.

 

OLIMPIĀDES SATURS:
integrēts kultoroloģisks rakstveida uzdevums, kurā iekļauts: darbs ar tekstu, atbildes uz jautājumiem, pareizrakstības iemaņas, frazeoloģismi, parunas, sakāmvārdi, zināšanas par ievērojamām vēsturiskām personām Juriju Tiņanovu un Mihailu Ļermontovu, radošs uzdevums.

 

OLIMPIĀDES VĒRTĒŠANA:

Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē, mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs, ZPD autors Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Marija Žuravļova. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.

Žūrijas komisija sāks darbu labošanu plkst. 12:30 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā.

Apbalvojumus (1., 2., un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni. Katras klases darbi tiek vērtēti atsevišķi atbilstoši norādītajai A vai B grupai.

 

PIETEIKUMĀ JĀNORĀDA:
olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds, klase, A vai B grupa, skolotājs, kurš gatavoja skolēnus, un skolotāja vārds, uzvārds, kas piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Iesniegt līdz 2015.gada 12. janvārim Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiskajam centram uz e – pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai pa faksu 64622203 .

 

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas)skolotāju metodiskās apvienības vadītāja                                                                                   J. Miņina, tel.29968514

  

  

 

30.01.2015. plkst. 10.00 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā
notiek

Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras
olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem 

Latgales novada atklātās  latviešu valodas un literatūras olimpiādes
5. – 6.klašu skolēniem norises kārtība

 OLIMPIĀDES TĒMA: „Latviešus priekos un bēdās vieno dziesma un deja””

 MĒRĶI UN UZDEVUMI:

1. Attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt un aktivizēt interesi par latviešu valodu un literatūru.
2. Radīt iespējas vispusīgi pārbaudīt un parādīt savas latviešu valodas un literatūras zināšanas  prasmes un iemaņas. 

OLIMPIĀDI ORGANIZĒ:

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI:
Latgales novada vispārizglītojošo skolu 5. – 6.klašu skolēni. Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt ne vairāk kā 2 skolēni no katras klašu paralēles.  
 
VIETA UN NORISE:

Olimpiāde notiks        30.01.2015.
                                                Rēzeknes Valsts ģimnāzija
                                                Kaļķu iela 12
                                                Rēzeknē, LV 4600     

Olimpiādes sākums: plkst. 10:00
Reģistrācija: no plkst.9:15
Olimpiādes darba ilgums: no plkst.10.00 līdz plkst.12.00

OLIMPIĀDES SATURS:

·         Leksika: vārdu nozīmes izpratne, vārdu daudznozīmība.
·         Valodas lietojums: morfoloģisko formu lietojums, interpunkcija.
·         Tekstveide: rakstnieka teksta vērtēšana, sava teksta veidošana.
·         Literatūra: zināšanas par mācību grāmatā ietverto autoru darbiem; mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi.

OLIMPIĀDES VĒRTĒŠANA:

Olimpiādes žūrijas komisiju veido viens latviešu valodas un literatūras pedagogs no katras izglītības iestādes, kura iesniedz pieteikumu dalībai olimpiādē, un mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs. Pedagogu norīko izglītības iestādes vadītājs.
Žūrijas komisija sāks darbu labošanu plkst. 11:30 Rēzeknes Valsts ģimnāzijā.

Apbalvojumus (1., 2. un 3.vietas un Atzinības rakstus) piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai olimpiādes dalībnieku, ievērojot izglītojamo zināšanu līmeni. Katras klases darbi tiek vērtēti atsevišķi.

PIETEIKUMĀ JĀNORĀDA: olimpiādes dalībnieka vārds, uzvārds , skolotājs, kurš gatavoja skolēnu, un skolotāja vārds, uzvārds, kurš piedalīsies vērtēšanas komisijas darbā.

Iesniegt līdz 2015.gada 26.janvārim Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju  MA vadītājai Irēnai Prikulei uz e – pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras

skolotāju metodiskās apvienības vadītāja                                                                   I.Prikule

26747624


 
Kontakti
Rēzeknes Valsts ģimnāzija Drukāt
Adrese:
Kaļķu iela 12
Rēzekne
Latvija
LV-4601

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tālrunis: (+371) 64623758

 
     
 Designed by Ruslans Habibulins
© 2015 Rēzeknes Valsts ģimnāzija
spacer